Nền Xã Hội Đất Nước Canada

Với sự thay đổi to lớn về xã hội trong giai đoạn bùng phát kinh tế thời hậu chiến, Canada trở thành một cộng đồng xã hội đa dạng và thoáng đạt cởi mở hơn.

 

 

Con người ở đây luôn xem trọng sự bình đẳng bình quyền giữa nam và nữ. Có nhiều thuận lợi trong việc nắm bắt các cơ hội để được giáo dục tại các trường bậc trung học và sau trung học cũng như sự gia tăng về số lượng nữ nhân viên trong các ngành nghề chuyên môn.

Hầu hết những người Canada gốc Châu Á trước đây không có quyền bầu cử ở cả khu vực tỉnh bang lẫn liên bang. Đến năm 1948, Người Canada gốc Nhật đã trở thành người chấm dứt quy luật này khi giành được quyền bỏ phiếu. Còn người bản xứ thì bắt đầu giành được quyền này vào năm 1960.

 

 

Đất nước Canada chào đón hàng ngàn người tỵ nạn với tổng số lên đến 50,000 người, đang trong tình trạng bị đàn áp của chế độ chuyên chế Xô Viết, chạy và lẫn trốn tại Hungary năm 1956. Sự ưu tiên đối với người Châu Âu đã được xóa bỏ trong định luật về nhập cư vào những năm 60 của thế kỷ 20 thời kỳ đó. Vào năm 1975, khoảng 50,000 người Việt Nam đã đến Canada tỵ nạn.

Khi đất nước trở nên giàu có và thịnh vượng, thì chính phủ đã luôn không ngừng mở rộng các chương trình hỗ trợ cho xã hội. Đạo luật Canada Health Act quy định vấn đề bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm các yếu tố chung và các tiêu chuẩn cơ bản về thông tin. Bảo hiểm thất nghiệp được chính phủ liên bang cho ra đời vào năm 1940. Bảo hiểm người già cũng được ra đời sớm vào năm 1927. Trợ cấp hưu đã được liên bang và tỉnh bang Quebec mở kế hoạch quy định từ năm 1965. Quỹ giáo dục cộng đồng được các tỉnh bang và khu vực tự trị đóng góp. Xã hội của người Canada nói tiếng Pháp và văn hóa của họ bắt đầu trở nên đặc sắc từ sau thời kỳ hậu chiến. Tỉnh bang Quebec với những thay đổi nhanh chóng từ những năm 60 đã được xem là một cuộc cách mạng Quebec. Nhiều người dân tỉnh bang đã tìm cách để tách khỏi Canada.

Năm 1963 Nghị Viện đã thiết lập Hội đồng hoàng gia đa văn hóa đa ngôn ngữ.

Và kết quả tiếp theo là sự  ra đời của Đạo Luật ngôn ngữ chính thống vào năm 1969, nhằm có được quyền lợi và dịch vụ riêng cho những người nói tiếng Pháp trong chính phủ liên bang Canada. Vào năm 1970, Canada đã có công trong việc thành lập La Francophonie, một tổ chức quốc tế của các quốc gia nói tiếng Pháp. Sự vận động để giành chủ quyền cho tỉnh bang Quebec diễn ra mạnh mẽ, nhưng đã bị thất bại trong 2 cuộc trưng cầu ý dân ở tỉnh bang vào năm 1980 và năm 1995. Quyền tự trị của tỉnh bang Quebec trong lãnh thổ Canada là kết quả còn lại của sự kiện này, và là một trong những chức năng bộ phận tiếp tục hình thành nên đất nước này.

 

 

Cùng lúc này, Canada đã trở thành đất nước theo chủ nghĩa đa văn hóa, đây là kết quả của sự di dân vào thế kỷ 19 và 20, tiến lên một sự phát triển mới. Vào những năm 60 của thế kỷ 20, một phần ba người Canada là có nguồn gốc từ nước Anh hoặc nước Pháp, và tự hào vì vẫn luôn bảo tồn được nền văn hóa riêng của mình trong xã hội Canada. Ngày này, cuộc sống người Canada vô cùng đa dạng, giàu có, thịnh vượng và dân chủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.